21.09.2016 - Advantec rozszerza ofertę o portal pracowniczy.

Z przyjemnością informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów jak również w ślad za rozwojem nowoczesnych technik informatycznych umożliwiających wzrost samodzielności i efektywności pracowników w ramach przedsiębiorstwa dodaliśmy do naszej oferty nowy produkt - Portal pracowniczy

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z zakresem jego możliwości w części Produkty Advantec ERP jak również zachęcamy do prezentacji Portalu i jego szerokich możliwości.

Zespół Advantec Software ITC

więcej...

19.09.2016 - Nowe deklaracje VAT-7(K)

Informujemy, że w dniu dzisiejszym została udostępniona wersja zawierająca nowe formularze VAT-7 i VAT-7K. Wersja zawiera zarówno możliwość wydruku jak i wysyłki elektronicznej. Nowe formularze VAT-7 obowiązują od deklaracji za sierpień 2016 (pierwsza wysyłka 25.09.2016). 

 

Z najlepszymi życzeniami.

Zespół Advantec Software ITC

29.06.2016 - Wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego na bramkę Ministerstwa Finansów

 Z przyjemnością zawiadamiamy, że zakończyliśmy prace nad transmisją Jednolitego Pliku Kontrolnego na bramkę Ministerstwa Finansów.

 

W systemie Advantec ERP przygotowaliśmy specjalną opcję do generowania plików JPK w zakresie 5 struktur JPK obsługiwanych przez nasz system:

 1.    JPK_KR – księgi rachunkowe

 2.    JPK_WB – wyciągi bankowe

 3.    JPK_MAG – magazyn

 4.    JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

 5.    JPK_FA – faktury VAT

Dla każdego z obsługiwanych plików system umożliwia zapis pliku JPK do wskazanej lokalizacji celem np. przekazania do właściwego urzędu na zewnętrznym nośniku danych.

Dla plików obsługiwanych (poza JPK_FA) system umożliwia bezpośrednią transmisję elektroniczną do testowego systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów. Mechanizm transmisji realizuje operację podpisu elektronicznego w formacie Xades-Bes oraz wspiera automatycznie operacje kompresji, dzielenia i szyfrowania danych na podstawie algorytmów AES254 oraz RSA na podstawie oficjalnego pliku do szyfrowania asynchronicznego (Klucz publiczny do szyfrowania.pem) udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Dla każdego obsługiwanego pliku uzyskaliśmy w testach dokument UPO potwierdzający prawidłowość przekazywanych danych, sposób transmisji i szyfrowania danych.

Zespół Advantec Software ITC

 

więcej...

31.05.2016 - Jednolity Plik Kontrolny

Advantec ERP jest przygotowany do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego. Czekamy tylko na opublikowanie rozporządzenia wykonawczego przez Ministerstwo Finansów.

Zapraszamy także na naszą stronę internetową na FaceBook

www.facebook.com/AdvantecITC

Zespół Advantec Software ITC

 

01.02.2016 - Nowe deklaracje VAT-7(K)

 Informujemy, że w dniu dzisiejszym została udostępniona wersja zawierająca nowe formularze VAT-7 i VAT-7K. Wersja zawiera zarówno możliwość wydruku jak i wysyłki elektronicznej. Nowe formularze VAT-7 obowiązują od 01.01.2016.

 

Z najlepszymi życzeniami.

Zespół Advantec Software ITC