Kartoteka towarowa

Baza wszystkich indeksów towarowych znajduje się w kartotece „Indeksów towarowych”. Dla każdego indeksu towarowego możliwe jest określenie następujących szczegółów:

 • kod – unikalny identyfikator towaru
 • kod paskowy – do wykorzystania w przypadku współpracy z czytnikami kodów kreskowych
 • nazwa – nazwa towaru
 • grupa towarowa – określenie grupy towarowej, na podstawie uprzednio zdefiniowanych przez użytkownika kodów
 • sprzedaż / zakup / magazynowanie – opcja, która pozwala na określenie, czy dany towar będzie dostępny podczas sprzedaży, czy podczas wprowadzania towaru na magazyn
Dodatkowo do każdego indeksu towarowego użytkownik ma dołączone następujące zakładki:
 • podstawowe – stawka VAT, PKWiU, kod CN, stawka celna, opis
 • jednostki miary – możliwość przypisania dla towaru jednostki miary
 • stany – ilość towaru w magazynach
 • inne – informacje o dostawcach, numerach katalogowych, katalogach
 • magazyn – informacje dotyczące opakowań zwrotnych, partiowania dostaw, obsługi numerów seryjnych, możliwość dołączania załączników
 • cenniki
 • księgowania
 • pozostałe – zdjęcie i kod paskowy
 • charakterystyki
Dla każdego indeksu towarowego możemy również dołączyć informacje o nazwach obcych dotyczących tego indeksu oraz o zamiennikach. Z poziomu pojedynczego indeksu możliwe jest również przeprowadzenie analizy sprzedaży i zakupu danego towaru. Wyszukiwanie danego indeksu w kartotece towarów może odbywać się między innymi według:
 • kodu,
 • nazwy,
 • kodu paskowego,
 • grupy towarowej,
 • znaku firmowego.
W ramach kartoteki indeksów dostępna jest także opcja filtrowania towarów po:
 • opcji wyboru magazynowanie / sprzedaż / zakup,
 • grupie towarowej,
 • stanach magazynowych,
 • znaku firmowym,
 • managerze produktu,
 • głównym dostawcy.

Logistyka zakupów

W systemie Advantec wystawianie wszelkich dokumentów zakupowych może odbywać się w ramach procesu logicznego obiegu dokumentów. Oznacza to, że kolejne dokumenty są tworzone po wystawieniu dokumentów ich poprzedzających. Logiczny ciąg dokumentów w przypadku modułu zakupowego wygląda w sposób następujący: Zamówienie zakupu - przyjęcie zewnętrzne – faktura zakupu / zwrot zakupu – Korekta faktury / duplikat.
Duża część informacji logistycznych związanych z zakupem / sprzedażą określonego towaru zawartych jest w zakładce logistyka, w każdym wystawianym dokumencie (ofercie, zamówieniu, fakturze). W zakładce tej zawarte mogą być informacje dotyczące:

 • płatnika
 • osoby kupującej
 • terminu dostawy
 • trasy
 • rodzaju wysyłki
 • daty nadania / odbioru
 • symbolu wysyłki
Z poziomu rejestru „Otwarte dokumenty”, dla każdego dokumentu możliwe jest sprawdzenie statusu wysyłki oraz znajdowanie przesyłki. Funkcja „Status wysyłki” pozwala podglądać etap realizacji dokumentu poprzez wcześniej zdefiniowane statusy. W przypadku zamówień zakupu w systemie występuje dodatkowa opcja „Status realizacji zamówienia”, dzięki której możliwe jest gromadzenie kompletnych informacji na temat rzetelności dostawców.
Jedną z wielu bardzo przydatnych opcji, w ramach modułu zakupowego, jest „Kreator zamówienia”. Kreator jest automatem mogącym z pojedynczego, lub kilku dokumentów wystawić kilka zamówień zakupu. Przykładem może być wystawienie kilku zamówień zakupu korzystając z jednego zamówienia sprzedaży. Narzędzie to sprawdza również stany minimalne w magazynie i jeśli dla różnych indeksów zostaną one osiągnięte, system ma możliwość automatycznego wygenerowania zamówień zakupów dla tych indeksów.
Z logistyką zakupów nieodłącznie wiąże się gospodarka magazynowa. W Systemie Advantec, moduł Magazyny bardzo sprawnie współpracuje z modułem zakupowym. Można w nim znaleźć informacje na temat stanów magazynowych, wygenerować raporty magazynowe, czy przeglądać ruchy magazynowe. W ramach funkcjonalności tego modułu możliwe jest, także wystawianie dokumentów magazynowych takich jak:
 • RW,
 • PW,
 • BO,
 • inwentaryzacja,
 • MM, MM+, MM-.
System Advantec może obsługiwać dowolną ilość magazynów, posiada również opcję komplementacji.
W ramach modułu magazynowego użytkownik ma również łatwy dostęp do raportów magazynowych. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie informacji na temat wszelkich stanów, ruchów, zamówień i rozdzielnika RW.

Analizy zakupu

System Advantec Zakup oferuje szereg analiz pozwalających na wielowymiarową ocenę rentowności kupowanych produktów.
Analizy zakupu mogą dotyczyć:

 • dostawców - można stworzyć zestawienia dla poszczególnych kontrahentów, dla grupy, lub dla wszystkich, dla określonego okresu oraz z zakresu określonych dokumentów, ponadto, istnieje możliwość obejrzenia kwoty netto i brutto zakupów oraz kiedy ostatnio dokonywano zakupu,
 • towarów – analizę przeprowadzić można dla wszystkich towarów, dla grupy, lub dla poszczególnych indeksów w określonym okresie i dla określonych dokumentów,
 • nabywców – wydruki można stworzyć dla wszystkich, części lub pojedynczego nabywcy w takim samym zakresie jak wcześniejsze,
 • nabywców – towarów – zestawienie zakupu przez nabywców z uwzględnieniem podziału na grupy kupowanych towarów,
 • managerów produktu,
 • niezrealizowanych zamówień,
 • towarów – kontrahentów – zestawienia dotyczące zakupu określonych towarów od określonych dostawców.