O firmie

O nas

Firma Advantec jest producentem i dostawcą oprogramowania klasy ERP. Specjalizujemy się w produkcji i wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasze produkty ułatwiają pracę w przedsiębiorstwie na każdym etapie ich działalności. Wśród proponowanych rozwiązań oferujemy systemy informatyczne obsługujące kompleksowo zagadnienia z dziedziny sprzedaży, serwisu, zakupów, finansów i księgowości, zarządzania gospodarki materiałowo-towarową, oraz prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej. Proponowane przez nas rozwiązania są w pełni zgodne z polskim prawem.

Najważniejszym celem firmy jest zapewnienie naszym klientom produktów, które bądą w pełni zaspakajały ich oczekiwania. Jednocześnie równie ważne w naszej pracy jest ciągłe doskonalenie proponowanych rozwiązań, tak aby były one w pełni dostosowane do zmieniającej się rzeczywistoąci rynkowej.

Nasze produkty charakteryzują się takimi cechami jak: prostota w obsłudze, ogromna elastyczność proponowanych rozwiązań, przejrzystość, zintegrowanie z potrzebami klienta już na etapie wdrożenia.

Nasza firma rozwija się bardzo dynamicznie ciągle poszukując nowych rozwiązań i pozyskując nowych klientów. Współpracując z naszymi klientami, dostrzegamy codziennie nowe obszary ich potrzeb, które są dla nas inspiracją do dalszej pracy.

Historia

Historia Advantec Software sięga roku 1995, gdy rozpoczęliśmy prace nad pierwszym autorskim rozwiązaniem - Systemem Kadry i Płace. Z czasem potrzeby naszych odbiorców były coraz większe. W związku z tym konieczny stał się dalszy rozwój systemu, który następował już w oparciu o konkretne doświadczenia użytkowników. System rozbudowywany był o kolejne moduły:

 • w roku 2000 dołączyliśmy do portfolio System Finansowo - Księgowy i Środki Trwałe
 • do roku 2002 rozbudowaliśmy Finanse o moduł kontrolingu i sprawozdawczości oraz ukończyliśmy prace nad projektem gospodarki magazynowej z obsługą zakupów i sprzedaży
 • w latach 2003-2005 skupiliśmy się nad rozszerzeniem funkcjonalności naszych systemów o obsługę procesów produkcyjnych i serwisowych oraz zarządzania kontaktami z klientem połączoną z kontrolą obiegu informacji i dokumentów w przedsiębiorstwie.
 • od roku 2007 na bieżąco dokonujemy modyfikacji systemu umożliwiając prace na najnowszych silnikach baz danych SQL

Przez 15 lat działalności firmy stworzyliśmy produkt - zintegrowany system informatyczny, który jest przeznaczony zarówno dla niewielkich firm handlowych jak i dla dużych przedsiębiorstw o różnym profilu branżowym.

Misja Firmy

Jesteśmy po to, aby dać Ci dokładnie to, czego szukasz - twoje potrzeby są dla nas wyzwaniem.

Zarząd firmy Advantec

Jest wiele produktów z zakresu zintegrowanych systemów informatycznych na naszym rynku. Część z nich jest przeznaczona dla niewielkich firm, inne mają jak najlepiej zaspokajać oczekiwania dużych przedsiębiorstw. Jednak każdy z tych systemów wspomagających zarządzanie ma swoje ograniczenia. Są to gotowe produkty do których użytkownik musi się dostosować. My jesteśmy zainteresowani dostarczeniem użytkownikowi dokładnie takiego produktu jakiego oczekuje. Chcemy, aby system zakupiony u nas, był „skrojony na miarę” dla klienta. Z tego powodu zawsze zanim sprzedamy produkt, najpierw poznajemy potrzeby przyszłego użytkownika poprzez wywiady wśród pracowników i właścicieli firmy.

Cele Firmy

 • kompleksowa obsługa klientów na każdym etapie działania (sprzedaż, wdrożenie, serwis)
 • ciągłe doskonalenie proponowanych rozwiązań w oparciu zarówno o wiedzę z takich dziedzin jak: informatyka, ekonomia, prawo czy rachunkowość
 • utrzymanie trwałych relacji z klientem
 • doskonała jakość oferowanych systemów

Dla naszej firmy liczy się nie tylko dostarczenie klientowi innowacyjnego systemu wspomagającego zarządzanie. Równie ważne jest dla nas nawiązanie długookresowych relacji, dzięki którym będziemy mogli wspierać użytkowników w tworzeniu jak najbardziej spójnego z ich potrzebami oprogramowania. Gwarantujemy kompleksową obsługę wdrożonych rozwiązań oraz ich dopasowywanie do zmieniających się potrzeb.

Dbamy o wysoką jakość naszych produktów, koncentrując się w naszej pracy na stałej jej analizie i wdrażaniu nowych, lepszych jakościowo rozwiązań.

Struktura firmy

Aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby klientów firma Advantec Software ITC podzielona jest na następujące piony:

 • pion techniczny - pion ten tworzą dwa działy, dział Innowacji który w swych pracach skupiają się nad poszukiwaniem nowych rozwiązań w zakresie systemu Advantec oraz dział programistyczny który wprowadza konkretne rozwiązania systemowe, rozbudowuje oprogramowanie o nowe opcje oraz dostosowuje je do konkretnych potrzeb naszych odbiorców.
 • pion obsługi partnerów - specjaliści tego pionu wspierają sieć partnerów handlowych i wdrożeniowych w ich działaniach.
 • pion obsługi klienta - podzielony jest na cztery działy, aby móc udzielać jak najbardziej fachowego wsparcia naszym klientom. W pionie tym wydzielone są działy: obsługi klienta, sprzedaży, wdrożeń oraz centrum szkoleniowe.

Założyciele firmy

Założycielami firmy Advantec Software ITC są Zbigniew Dorodziński i Adrian Wykrota, którzy wyznaczyli strategię firmy, jej główe cele i ścieżkę rozwoju, dostosowując ją do potrzeb rynku. Obaj od dawna są związani z branżą informatyczną i od dawna pracują przy systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (systemach klasy ERP).

Mają ogromne doświadczenie w tej dziedzinie i stale pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności. Początkowo pracowali osobno i niezależnie uczestniczyli w różnych projektach, lecz z czasem połączyli siły by razem stworzyć jak najlepszy produkt. Dzięki wspólnej ciężkiej pracy ich i całego zespołu Advantec powstało bardzo dobrej jakości oprogramowanie wspomagające zarządzanie, które przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw.