Serwis

Moduł Serwisu przeznaczony jest dla wszelkiego rodzaju firm, zajmujących się sprzedażą i serwisem dowolnego typu sprzętu. Moduł ten jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu, głownie z modułem Sprzedaż i Magazyn. Umożliwia przyjmowanie zleceń serwisowych, śledzenie historii napraw danej maszyny, wystawianie dowolnych zdefiniowanych dokumentów – sprzedażowy, magazynowych, serwisowych.
Dzięki integracji z modułem Analiz i wydruków, umożliwia również tworzenie analiz i porównań dotyczących awaryjności sprzętu, rentowności sprzedaży, wydajności serwisantów. System nadaje zleceniom serwisowym trzy statusy:

 • zarejestrowane,
 • otwarte,
 • zamknięte.
  Statusy zleceń widoczne są na zbiorczym Monitorze Zleceń Serwisowych. Monitor Zleceń Serwisowych jest formularzem, na którym widnieją wszystkie obecne zlecenia oraz ich statusy. Z poziomu monitora, można przejść do każdego zlecenia.
  W ramach modułu serwisowego wystawiane są następujące dokumenty:
 • przyjęcie towaru do serwisu (jednoznaczna identyfikacja sztuki - seria)
 • kosztorys naprawy (koszt części zamiennych i usługi)
 • FV usługowa naprawy
 • wydanie po naprawie razem z gwarancją na naprawę
  W module serwisowym dostępne są również raporty z zakresu napraw. Najbardziej podstawowymi i praktycznymi są:
 • zestawienie dokumentów przyjęcia serwisowego (z podziałem na otwarte / zamknięte)
 • rejestr napraw klienta
 • rejestr napraw indeksu