Ogólnie o produkcie

 

Opis rozwiązania

System Advantec został stworzony w języku Alaska xBase++. Obecna wersja systemu jest skompilowana za pomocą wersji 1.90 tego kompilatora. Wśród naturalnych rozwiązań systemowych jest pełna integracja z dowolnymi bibliotekami DLL środowiska Microsoft Windows. Kompilator tworzy kod wynikowy dla systemu operacyjnego w wersjach 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7/8.

W skład systemu Advantec wchodzi także komercyjny generator raportów firmy Combit. Jest to specjalistyczna biblioteka programistyczna, umożliwiająca tworzenie oraz emisję dowolnych raportów i sprawozdań pochodzących z dowolnych źródeł danych. Obecnie jest wykorzystywana wersja 19.0 wraz z rozszerzeniem Polish-Kit. Wśród naturalnych możliwości biblioteki należy wymienić możliwość wysyłania raportów pocztą elektroniczną bezpośrednio z okna przeglądu raportu aplikacji. Przy odbiorze raportu adresat wiadomości musi posiadać zainstalowaną bezpłatną przeglądarkę raportów umieszczoną na płycie instalacyjnej systemu Advantec.

Oprogramowanie

System operacyjny

Aplikacja Advantec pracuje pod systemem operacyjnym Windows. Novell, Linux.

Baza danych

Kompilator zapewnia połączenie z bazą danych z pomocą sterowników:
DBFNTX - Standard DBF
DBFCDX - Standard FoxPro (także Visual FoxPro)
DELDBF - Standard tekstowy
SDFDBF - Standard tekstowy
ODBCDBE - Standard ODBC – połączenie z dowolną bazą danych np. MS SQL, Oracle, itp.

Standardowo system jest instalowany ze sterownikami DBFNTX z możliwością zmiany sterownika (i przepisania danych) na dowolną bazę (sterownik) w dowolnym momencie pracy aplikacji. Firma Advantec sugeruje zmianę platformy bazy danych na platformę sterownika ODBC po zakończonym okresie wdrożenia aplikacji. Wymiana danych następuje automatycznie za pomocą programów narzędziowych dostarczanych wraz z aplikacją. Zmiana platformy bazy danych nie powoduje żadnych konsekwencji w praktycznym działaniu aplikacji od strony użytkownika.

Mechanizmy bezpieczeństwa

System posiada zaimplementowane niezależne procesy gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Poza naturalnymi mechanizmami badania transakcji (lub pseudo-transakcji dla sterowników nie transakcyjnych) posiada dodatkowe mechanizmy dbające o okresowe wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz mechanizmy ciągle kontrolujące poziom integralności danych. W przypadku wykorzystywania baz poprzez sterownik ODBCDBE gwarantowany jest także wysoki poziom poufności danych.

Rozszerzenia internetowe

Kompilator udostępnia kompletne możliwości integracji aplikacji ze środowiskiem intra- i internetowym. Dzięki tym możliwościom nasza firma oferuje przygotowanie wewnętrznych serwisów informacyjnych dla pracowników z danych zawartych w aplikacjach biznesowych, wspomaganie procesu obiegu dokumentów wewnątrz firmy oraz zdalny dostęp do danych z dowolnego miejsca /np. z domu/.
Rozwiązania internetowe cechują się wysokim poziomem bezpieczeństwa danych, ponieważ wszystkie operacje dostępu do bazy danych są realizowane przez niezależny serwer umiejscowiony wewnątrz sieci, którego wynik pracy jest przekazywany w formacie HTML bezpośrednio do bramki internetowej skryptu CGI umieszczonego na serwerze internetowym firmy.

Obecnie dostępne są bramki do następujących środowisk:
Windows (32 bit) – standard CGI
Windows (32 bit) – standard ISAPI
Linux/Unix
IBM OS/2

Server aplikacji internetowej musi być zainstalowany na komputerze ze środowiskiem Windows (zalecany NT) i mieć połączenie sieciowe za pośrednictwem IP z serwerem internetowym oraz dostęp do baz danych.

Dodatkowo aplikacja posiada pełne mechanizmy obsługi poczty elektronicznej poprzez protokoły POP3 oraz SMTP oraz obsługuje przesyłki pocztowe we wszystkich znanych formatach poczty.

Wymiana danych

System posiada możliwości importu z następujących źródeł danych:
Bazy DBF
Pliki tekstowe w dowolnym formacie
Bazy danych ODBC
Arkusze Excel

System posiada możliwości eksportu danych w następujących formatach:
Bazy DBF
Pliki tekstowe
Bazy danych ODBC
Dokumenty Word (RTF)
Strony internetowe (HTML)
Arkusze Excel
Dokumenty Adobe Acrobat Reader (PDF)
Obrazy graficzne (BMP, GIF, JPEG, TIFF i inne)

Baza danych

Aplikacje Advantec mogą pracować na sprzęcie komputerowym dowolnego uznanego dostawcy. Pozwala to Państwu na wybranie dostawcy sprzętowego zgodnego z preferencjami Państwa Firmy. Jedynym warunkiem jest możliwość instalacji MS Windows i MS SQL Server lub Oracle. W trakcie eksploatacji naszych rozwiązań każdy Klient ma możliwość zmiany swojej platformy sprzętowej.
W przypadku wskazania przez Klienta Sp. z o.o. preferowanego dostawcy sprzętowego, jesteśmy w stanie w szybkim czasie zarekomendować, w porozumieniu z producentem sprzętu, odpowiedni model i jego pełną konfigurację.

Server systemowy

Docelowa konfiguracja serwera jest uzależniona od ilości użytkowników i ilości przetwarzanych dokumentów oraz szacowanego horyzontu czasowego.
Dla oferowanego rozwiązania proponujemy przykładową konfigurację serwera:

Server powinien spełniać następujące wymogi:
Procesory: PIV 2400MHz
Pamięć operacyjna: 1 GB/333MHz
Dyski: 36 GB SCSI
Napęd taśmowy do archiwizacji danych
Oprogramowanie: MS Win 2000 svr


Stacje robocze

Stacje robocze powinny spełniać następujące wymogi:
Procesor: Pentium II/Pentium III,
Pamięć operacyjna: 256 MB RAM zalecane 512 MB RAM
Dysk: 2GB (wolnego miejsca)
System operacyjny: MS Win 2000, XP