CRM

Moduł CRM, będący częścią systemu Advantec, umożliwia skuteczne zarządzanie kontaktami z klientami, sprzedażą oraz zasobami ludzkimi w firmie i jest w pełni kompatybilny z pozostałymi modułami (w szczególności z modułami Kadry, Sprzedaż, Zakup, Serwis). System pozwala na uzyskanie kompletnego obrazu relacji pomiędzy firmą a każdym z jej klientów.

Elementami modułu CRM są:

  • zarządzanie kontaktami z kontrahentami - dla każdego kontrahenta z kartoteki istnieje możliwość prowadzenia szczegółowej bazy kontaktów - każde spotkanie, telefon, mail może być rejestrowany. W systemie istnieje możliwość przechowywania informacji o osobie, z którą użytkownik się kontaktował, dacie spotkania, stanie kontaktu oraz historii kontaktów. Istnieje również możliwość dodawania do każdej sprawy załączników;
  • zarządzanie cyklem obsługi klienta - poczynając od rejestracji pierwszych kontaktów, poprzez wysyłanie ofert, obsługę zamówień, fakturowanie. Na każdym etapie jest możliwość dostępu do danych historycznych;
  • kompleksowa obsługa posprzedażowa - serwis i windykacja;
  • zarządzanie korespondencją (podlinkowanie do korespondencji) i archiwum dokumentów (wszystkie dokumenty dotyczące kontrahenta są zebrane w jednym miejscu);
  • zarządzanie personelem - całość informacji o pracowniku znajduje się w jednym miejscu (rejestracja i obsługa kosztów, urlopów, zwolnień, delegacji, informacje o szkoleniach, kursach, nagrodach, certyfikatach);
  • raportowanie - możliwość tworzenia przy pomocy kreatora dowolnych raportów między innymi dotyczących pozyskanych kontaktów, podsumowania zadań, aktywności i efektywności handlowców, kontraktów handlowców;
  • zarządzanie projektami;
  • planowanie i realizacja działań marketingowych;
  • zarządzanie zadaniami - możliwość tworzenia kalendarzy pracy i zadań, komunikowania się z innymi pracownikami.